Vedenkäsittelylaitokset

Vesialtaiden ja -kanavien korjausta ammattitaidolla

Vedenkäsittelyyn liittyy paljon betonirakenteita. Meillä on kokemusta niin puhdas- kuin jätevesipuolen korjauksista. Lisäksi tunnemme hyvin erilaiset korjausmateriaalit ja niiden sopimisen niin puhtaan kuin jäteveden asettamiin erityisvaatimuksiin.

Yleisimmät toimenpiteet ovat altaiden korjaukset ruiskubetonoinnilla tai laastipaikkauksella, erilaisten kanavien pinnoituksia ja halkeamien tiivistämiset injektoinnilla.

Tunnemme puhtaan veden kanssa toimimisen asettamat erityiset edellytykset. Esimerkiksi pinnoitteilla täytyy olla puhdasvesihyväksynnät ja kaikkien materiaalien täytyy sopia puhtaan veden kanssa toimimiseen.

Jätevesipuolella betoniset säiliöt ovat erityisen kovassa kulutuksessa, sillä jätevedessä muodostuu erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka syövyttävät betonia. Lisäksi veden liike kuluttaa pintaa mekaanisesti niin jätevesi- kuin puhdasvesikohteissakin.

Olemme toteuttaneet vesitornien, puhdasvesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden korjausten pääurakointia, sillä niissä on tyypillisesti paljon meille soveltuvia betonirakenteita. Korjaamme sekä säiliöt että niitä kannattelevat rakenteet.

Yhteistyökumppaniemme kanssa tarjoamme myös esimerkiksi vedenkäsittelylaitosten pintojen esikäsittelyä, vesipiikkausta ja korkeapainepesua.

Tarvitsetteko asiantuntevia ja kokeneita korjaajia korjaamaan vedenkäsittelylaitokset jälleen kuntoon? Ota yhteyttä, me keskustelemme mielellämme sopivista korjaustavoista ja -materiaaleista sekä laitamme paikat kuntoon.

Tarvitsetteko asiantuntevia ja kokeneita korjaajia korjaamaan vedenkäsittelylaitokset jälleen kuntoon? Ota yhteyttä, me keskustelemme mielellämme sopivista korjaustavoista ja -materiaaleista sekä laitamme paikat kuntoon.

Kokemuksia meistä