Teollisuus

Ammattitaitoista betonirakenteiden korjausta

Aika on rahaa teollisuuden korjauskohteissa, ja haasteena on usein tiukka aikataulu. Tunnemme hyvin betonirakenteiden korjauksissa käytettävät materiaalit ja menetelmät, sekä tarjoamme kuhunkin tilanteeseen sopivia betonikorjauksen ja betonirakentamisen palveluita.

Tuomme apua aikataulupaineisiinne, koska pystymme tarvittaessa valitsemaan kohteisiin nopeasti kovettuvia massoja, jolloin korjauskohteet pääsevät nopeasti käyttöön.

Myös työturvallisuus on tärkeä osa nykypäivän toimintaa. Meillä on vahva kokemus myös käytönaikaisesta korjaamisesta ja sen asettamista vaatimuksista työturvallisuudelle. Toteutamme korjaukset turvallisesti ja asiantuntevasti.

Kokemuksemme yhteistyöstä erilaisten teollisuudenalojen kanssa kattaa useita vuosikymmeniä. Korjaamme ja rakennamme pääasiassa tehtaiden ja muiden tuotantolaitosten erilaisia betonisia rakenteita.

Meille tuttuja teollisuuden toimialoja ovat:

  • metsäteollisuus
  • kemianteollisuus
  • kaivosteollisuus
  • elintarviketeollisuus
  • metalliteollisuus

Vuosikymmenien aikana olemme kehittäneet materiaalintoimittajien kanssa betonoinnin käytänteitä ja materiaaleja. Kannattaakin olla meihin yhteydessä jo korjauksia suunnitellessa. Saatte meiltä asiantuntevia neuvoja ja suosituksia sekä tarpeisiinne parhaiten sopivista korjaustoimenpiteistä että niihin käytettävistä materiaaleista. Tunnistamme kunkin kohteen erityistarpeet, joten saatte juuri haasteisiinne vastaavan ratkaisun.

Korjaus- tai rakennustyön toteuttavat asiantuntevat työtekijämme, joilla on tarvittava osaaminen ja työtehtävien vaatimat pätevyydet sekä sertifikaatit. Erityisesti panostamme työn laatuun ja toiminnan dokumentointiin, jolloin myös tilaajalle jää tarkat tiedot tehdyistä toimenpiteistä. Näin viestintä eteenpäin on teille helppoa.

Kiinnostaako luotettava ja laadukas betonirakentamisen ja betonirakenteiden korjaamisen yhteistyö? Ota yhteyttä!

Kiinnostaako luotettava ja laadukas betonirakentamisen ja betonirakenteiden korjaamisen yhteistyö?

Kokemuksia meistä