Energiateollisuus

Laadukasta ja tarkasti dokumentoitua betonityötä

Yhteistyömme energiateollisuuden kanssa on käsittänyt betonirakenteiden korjausta ja rakentamista niin vesivoimalaitoksissa, turvevoimalaitoksissa kuin ydinvoimaloissakin.

Uudempana energiateollisuuden alana on noussut tuulivoimaloiden rakentaminen. Betolan erityisosaamisalueita ovat tuulivoimaloiden perustuksien pulttikehien jälkivalut, kallioperusteisten perustusten ankkuroinnit ja perustusten korjaukset. Tunnemme erikoislujien laastien ominaisuudet ja vaatimukset.

Tässä työssä laadunvalvonta on erityisen tärkeässä asemassa ja dokumentoimme jokaisen työvaiheen erityisen tarkasti. Työssä käytämme useiden eri materiaalintoimittajien kehittämiä tarkoitukseen soveltuvia juotoslaasteja. Olemme sertifioitu urakoitsija Master Buildersin, Sikan ja Weberin juotoslaasteille.

Vesivoimalaitoksissa ja erilaisissa pato- ja kanavarakenteissa olemme toteuttaneet erilaisia betonirakenteiden korjauksia niin aliurakoitsijana kuin pääurakoitsijana hyvän yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyökumppaniemme kanssa voimme tehdä myös vedenalaisia betonitöitä ja huomioimme vesistöissä työskentelyyn liittyvät ympäristötekijät.

Meillä on myös kokemusta korjauksista ydinvoimalaympäristössä. Tiedämme, millaisia erityisvaatimuksia turvallisuus asettaa, ja hoidamme korjaukset luotettavasti. Huomioimme taustaselvitykset sekä yrityksestä että henkilöstöstä ja hoidamme tarvittavat turvallisuusasiakirjat sekä testaamiset.

Etsitkö ammattitaitoista ja luotettavaa betonikorjauksen ja -rakentamisen ammattilaista energiateollisuuden tarpeisiin? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme enemmän osaamisestamme.

Etsitkö ammattitaitoista ja luotettavaa betonikorjauksen ja -rakentamisen ammattilaista energiateollisuuden tarpeisiin? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme enemmän osaamisestamme.

Kokemuksia meistä