Infrarakentaminen

Laadukasta ja dokumentoitua infrarakentamista

Infrarakentaminen betonista vaatii luotettavaa ja laadukasta työtä sekä samoja arvoja toteuttavia yhteistyökumppaneita.

Meillä on vuosikymmenien kokemus betonikorjauksesta ja rakentamisessa erilaisissa infrakohteissa, myös veden alla. Työssä kohteena ovat olleet muun muassa:

  • tieväylät
  • vesiväylät
  • patorakenteet
  • maantiesillat
  • kanavarakenteet
  • kallio- ja tunnelirakentaminen
  • erilaiset tiivistystoimenpiteet
  • turvaluokitellut kohteet

Palveluistamme infrarakentamisessa painottuvat ruiskubetonointi, injektointi, pinnoitukset, pulttaukset, ankkuroinnit ja erilaiset korjausvalut.

Tiedämme, että infrarakentamisessa tekemisen ja laadunvarmistuksen dokumentointi on tärkeää. Laatu on meille tekemisemme ohjenuora ja sen dokumentointi kuuluu tärkeänä osana työhömme.

Olemmekin saaneet asiakkailtamme kiitosta siitä, että dokumentointi on ollut hyvin hoidettu ja kohdillaan. Tilaajan työskentelyä helpottaa, kun laadusta voi olla varma ja laadun dokumentointi on helppo tarvittaessa välittää myös eteenpäin.

Vuosikymmenien aikana olemme kehittäneet materiaalintoimittajien kanssa betonoinnin käytänteitä ja materiaaleja. Kannattaakin olla meihin yhteydessä jo kohteita suunnitellessa. Saatte meiltä asiantuntevia neuvoja ja suosituksia sekä tarpeisiinne parhaiten sopivista korjaustoimenpiteistä että niihin käytettävistä materiaaleista.

Korjaus- tai rakennustyön toteuttavat asiantuntevat työtekijämme, joilla on tarvittava osaaminen ja työtehtävien vaatimat pätevyydet sekä sertifikaatit. Lisäksi pidämme huolta siitä, että teemme työn turvallisesti. Koko henkilöstömme on käynyt tieturvakoulutuksen. Tunnistamme kohteiden työturvallisuusriski ja huomioimme ne toiminnassamme.

Tarvitaanko teillä laadukasta tekijää infrarakentamisen tai -korjauksen kohteisiin? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää asiantuntemuksestamme.

Tarvitaanko teillä laadukasta tekijää infrarakentamisen tai -korjauksen kohteisiin? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää asiantuntemuksestamme.

Kokemuksia meistä