Palvelut

Betola Oy on erikoistunut ruiskubetonointitekniikalla suoritettaviin betonikorjaustöihin, mutta muutkin betonikorjaustyöt onnistuvat ammattitaitoiselta korjausporukalta. Parhaimmillaan Betolan työporukat ovat

  • siltakorjauksissa
  • parvekkeiden korjauksissa
  • sokkeleiden korjauksissa
  • pystysaumauksessa
  • pinnoitustöissä
  • polyuretaani- ja epoksi-injektoinneissa
  • erilaisissa ruiskubetonitöissä
  • jälkivalutöissä
  • Betonirakentamisessa, erilaiset muotti ja valutyöt niin uudisrakentamisessa kuin korjausrakentamisessakin ” betola tuntee betonin “

Betolan betoninkorjaajat ovat kouliintuneet ja kasvaneet ammattitaitoiseksi ja toimivaksi ryhmäksi, joka tekee laadukasta jälkeä tehokkaasti ja virheettömästi.

Kun tarvitset apua betonikorjaustöissä, niin ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!