Ruiskubetonointi

Ruiskubetonointi on jo yli sata vuotta vanha keksintö, mutta sen käyttömahdollisuuksia ja etuja ei ole vieläkään täysin ymmärretty. Pääasialliset käyttökohteet ovat betoni- ja tiilirakenteiden korjaukset ja kalliorakenteiden vahvistus. Suomessa ruiskubetonointia on käytetty yleensä kalliovahvistukseen.

Ruiskubetonointimenetelmän etuja ovat:

 • vähäinen muotintarve
 • helppo massan siirto
 • ohuiden ja vapaamuotoisten rakenteiden luotettava betonointi
 • erilaisten pohjamateriaalien pinnoitusmahdollisuus

Nykyaikaisilla betonimassoilla ja kehittyneellä laitteistolla saavutetaan korkealaatuinen ja halutut ominaisuudet täyttävä lopputulos. Betola Oy on usean vuoden kokemuksella ruiskubetonoinnin ehdoton ammattilainen. Tutustu töihimme!

Kuivaruisku-menetelmä

Kuivaruisku-menetelmä perustuu hyvin varmatoimiseen laitteistoon, siinä maakostea betoniseos puhalletaan paineilman avulla jopa 150 metriä pitkää siirtoletkua pitkin betonointipaikalle. Siirtoletkun päässä olevalla ruiskusuuttimella lisätään tarvittava vesi betoniseokseen. Laitteistoa on viime vuosina kehitetty siten, että se mahdollistaa korkealuokkaisten kuivabetonien käytön ja soveltuu erinomaisesti betonirakenteiden korjaukseen.

Kuivaruisku-menetelmää kannattaa käyttää kun:

 • hukkaroiske ei aiheuta haittaa
 • paksuusvaihtelu kohteessa on suuri
 • kohteessa on tiheä raudoitus
 • massan siirtomatka on pitkä (maksimi n. 150 m)
 • ruiskutettavat määrät ovat suuria
 • ruiskutus on katkonaista, esim. pintakäsittelyn vuoksi.

Märkäruisku-menetelmä

Märkäruisku-menetelmää käytettäessä valmiiksi sekoitettu betonimassa pumpataan ruiskusuuttimelle eikä veden lisäystä tarvita. Märkäruiskumenetelmän pääasiallinen käyttöalue on kalliorakenteiden vahvistaminen, jossa ruiskutus on yhtäjaksoista ja käytettävät massamäärät suuria. Betola Oy on kuitenkin kehittänyt märkäruisku-menetelmää korjausrakentamiseen soveltuvaksi ja onnistunut siinä hyvin.

Märkäruiskumenetelmää kannatta käyttää kun:

 • hukkaroiske aiheuttaa haittaa
 • tarvitaan lisäaineita
 • tausta ei kestä paineita
 • korjauskohde on ahtaassa tilassa.