Miten teemme tuulivoimalan perustuksen pulttikehän kestävän jälkivalun?  - Betola Oy
Rakennusmies valaa tuulivoimalan pulttikehän jälkivalua.

Miten teemme tuulivoimalan perustuksen pulttikehän kestävän jälkivalun? 

Tuulivoimalan perustuksen rakentaminen on erittäin tärkeä vaihe tuulivoimalan tulevien vuosikymmenien käytön kannalta. Tuulivoimalan perustukseen kohdistuu käytössä valtavia dynaamisia kuormia tuulivoimalan tornin liikkeistä.

Tuulivoimalan gravitaatioperustukset ovat alaosastaan halkaisijaltaan yleensä yli 20 metriä. Kartiomainen perustus on noin 3–4 metriä korkea, ja siihen valetaan noin 1 000 m3 betonia. Betola Oy vastaa perustuksiin tulevan pulttikehän jälkivaluista. Jälkivalu varmistaa tuulivoimalan pulttikehän liittymisen perustukseen, ja tornin aiheuttamat rasitukset kulkevat perustukseen sen kautta.

Jälkivalussa käytämme erityisen kestävää, ultralujaa juotoslaastia, jonka puristuslujuus on noin 120–130 MPa. Puristuslujuus on moninkertainen tavallisissa perustuksissa käytettäviin betoneihin verrattuna. Näin varmistamme, että laasti kestää käytössä tuulivoimalan suunnitellun käyttöiän.

Tyypillisesti näitä juotoslaasteja saavat pumpata vain kuivalaastien valmistajien hyväksymät urakoitsijat. Betola Oy on kaikkien Suomessa yleisesti käytettyjen ultralujien juotoslaastien valmistajien hyväksymä urakoitsija.

Valussa on äärimmäisen tärkeää, että jälkivalu, joko kuormanjakolevyn tai tornin alaosan alle, saadaan aina varmasti täyteen koko levyn alalta. Näin varmistamme kuormanjakolevyn tai tornin juuren parhaan liitännän perustuksiin ja rakenteen kestävyyden käytön aikana.

Paras valu valmistellaan huolellisesti etukäteen

Tutustumme aina kohteisiin etukäteen koko työryhmällä ja varaamme tarvittavan massan ajoissa. Kohteissa tarvittavan massan menekki vaihtelee 1–4 m3 välillä.

Sääolosuhteisiin täytyy varautua etukäteen, sillä joko liian kylmä tai liian kuuma ilma vaikuttaa valun lujuuden kehittymiseen ja voi vaikeuttaa valua eri tavoin.

Lämpötilan tulisi olla + 5 – + 25 asteen välillä. Tämä koskee myös kalustoa, vettä, kuivalaastia, perustusta, kuormanjakolevyä ja sekoitettua laastia. Kylmemmässä massan lujuuden kehitys hidastuu. Kuumassa puolestaan valu vaikeutuu, sillä massan lujuus voi kehittyä liian nopeasti ja valun onnistuminen vaarantuu.

Kuumissa olosuhteissa pyrimme pitämään massan, kaluston ja valualustan varjossa ja käytämme viileää vettä valun suorittamiseen. Tällöin valun suorittaminen yöaikaan on usein välttämätöntä.

Kylmissä olosuhteissa edistämme valun onnistumista lämmityksellä. Valukohteen sääsuojaus on suositeltavaa kaikissa olosuhteissa. Näin varmistamme tasaisemmat olosuhteet valulle myös valutyön jälkeen.  

Etukäteisvalmisteluilla varmistamme myös, että valu saadaan tehtyä yhtäjaksoisesti keskeytymättä. Varaamme kalustoon yhden laastipumpun ja kahden sekoittiminen lisäksi varakaluston. Myös virran saatavuuden varmistamme työmaakohteissa varageneraattorilla ja varaamme vettä riittävästi.

Alustan täytyy olla puhdas ja kostea ennen jälkivalua. Mahdollinen sementtiliima täytyy poistaa alustasta ja peittää alusta vedellä 24 tunniksi ennen jälkivalua. Näin varmistamme jälkivalun hyvän tartunnan perustukseen, vähennämme halkeiluriskiä ja saamme aikaan laadukkaimman lopputuloksen.

Myös valun ympäristön täytyy olla puhdas ja pulttikehän sekä sen pulttien suojattuja, jotta niihin ei tule jatkotöitä hankaloittavia laastiroiskeita. Siisti ja esteetön valuympäristö mahdollistaa turvallisen työskentelyn valukohteessa. Turvallisuutta edistää myös etukäteen työryhmän kanssa tehty ja läpikäyty riskiarviointi.

Leviämäkoe varmistaa juotoslaastin laadun

Itse jälkivalutyön aloitamme juotoslaastin valmistamisella. On erittäin tärkeää noudattaa valmistajan ohjeistusta veden määrästä ja sekoitusajasta. Oikean vesimäärän varmistamiseksi teemme ensimmäisestä sekoitetusta erästä leviämäkokeen. Sen perusteella varmistamme, että vesi–massasuhde on oikea.

Näin varmistamme, ettei valuun tule halkeamia eivätkä laastin hienoaines ja runkoaines erotu toisistaan. Leviämäkokeita toistetaan valun aikana vaatimusten mukaisesti.

Laadunvarmistus on osa työtämme. Dokumentoimme tarkasti sekä etukäteisvalmistelut että valun aikaiset tapahtumat, kuten:

Näillä toimenpiteillä varmistamme laadukkaan lopputuloksen.

Oikea valutekniikka varmistaa valu-uran luotettavan täyttymisen

Kun oikein sekoitetun juotoslaastin laatu on varmistettu, ryhdymme valutyöhön. Valutamme laastin sekoittajasta pumpun kaukaloon ja ryhdymme pumppaamaan laastia.

On tärkeää, että laasti pumpataan pulttikehän ulkokehältä yhtäjaksoisesti ilman keskeytyksiä. Uraan laitetaan ensin stoppari, jota vasten pumppaamme laastia, kunnes valu nousee kuormajakolevyn alapinnan yläpuolelle. Letku pidetään valussa ja sitä liikutetaan eteenpäin kehällä sitä mukaa, kun valun pinta nousee tarvittavalle tasolle ja valu-ura täyttyy tasaisesti sisä- ja ulkokehältä.

Kun valu tehdään tällä tavalla, koko alusta täytyy varmasti eikä siihen jää kestävyyttä heikentäviä ilmataskuja, koska ilma pääsee työntymään valun reunan edessä pois.

Jatkamme valua, kunnes pääsemme valustopparin toiselle puolelle. Stoppari poistetaan ja valu täytetään vaadittuun tasoon. Kun valu on koko matkalta vaaditun verran yli levyn alapinnan, valu on valmis.

Valun aikana teemme tyypillisesti myös kuusi puristuslujuuskoekappaletta, joista mitataan myöhemmin puristuslujuustulokset esimerkiksi 3 ja 28 päivän päästä. Hyväksytyt puristuslujuuskokeet varmistavat, että materiaali ja valuprosessi ovat toimineet oikein.

Jälkihoito ehkäisee valun halkeilua

Seuraavana on vuorossa valun viimeistely. Voimme ruiskuttaa pintaan jälkihoitoainetta ja peittää pinnan muovikalvolla tai pressulla. Paras jälkihoito saadaan tehtyä, jos valun pinta voidaan peittää vedellä, kun pinta on hieman kovettunut, tai sitä voidaan kastella tiiviisti 2–5 päivän ajan. Näin varmistamme, ettei valu kuivu liian nopeasti ja halkeile.

Kun etukäteisvalmistelut, valu ja jälkihoito hoidetaan ammattitaidolla ja huolellisesti, lopputuloksena on jälkivalu, joka ei halkeile ja kestää luotettavasti koko tuulivoimalan käyttöiän ajan.

Katso kuvia

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram