Ruiskubetonointi on luotettava menetelmä betonirakenteiden korjaukseen ja vahvistamiseen - Betola Oy
Ruiskubetonoija työssään

Ruiskubetonointi on luotettava menetelmä betonirakenteiden korjaukseen ja vahvistamiseen

Ruiskubetonointi on oikein toteutettuna erittäin laadukas ja hyvän lopputuloksen varmistava menetelmä tehdä betonirakenteiden korjaus- ja vahvistustöitä.

Hyvä lopputulos edellyttää kuitenkin vahvaa osaamista ja päteviä työntekijöitä. Erityisesti vaativissa kohteissa ruiskubetonointi vaatii useamman vuoden työkokemusta ja betonin käyttäytymisen tuntemusta.

Tämä osaaminen muodostuu teoriakoulutuksen ja käytännön kokemuksen tuloksena.

Me Betolalla olemme olleet koko toimintamme ajan mukana ruiskubetonoinnin kehityksessä yhdessä betonivalmistajien kanssa. Näin olemme saaneet paljon yksityiskohtaista tietoa materiaaleista ja niiden oikeasta käytöstä.

Betonivalmistajien kanssa tehty yhteistyö on ollut hyvin roolitettua: betonivalmistajat ovat syventyneet materiaalien valmistamiseen ja me materiaalin oikeaan käyttöön – tekniikkaan ja olosuhteisiin. Tästä yhteistyöstä syntyy paras lopputulos.

Jaamme myös mielellämme tietoa asiakkaillemme ja neuvomme sekä oikeiden materiaalien että oikeiden menetelmien valinnassa.

Ruiskubetonointi erilaisissa kohteissa

Ruiskubetonointia voimme suositella erilaisiin käyttökohteisiin:

Ruiskubetonoinnissa voidaan käyttää sekä kuivaruiskutus- että märkäruiskutusmenetelmää. Sopiva menetelmä riippuu muun muassa kohteen koosta, ympäristöstä sekä betonirakenteen vaadituista ominaisuuksista.

Ruiskubetonointi kuivamenetelmällä

Kuivaruiskutuksessa maakostea betoniseos puhalletaan siirtoletkua pitkin betonointipaikalle. Seokseen lisätään tarvittava määrä vettä siirtoletkun päässä olevalla ruiskusuuttimella.

Kuivaruiskutus on hyvä menetelmä erityisesti silloin, kun betoniseosta täytyy siirtää pitkiä matkoja, sillä siirtoletku voi olla pisimmillään 150 metriä.

Korjausrakentamisessa kuivaruiskumenetelmä on hyvä valinta silloin, kun

Tyypillisiä kohteita kuivaruiskumenetelmälle on esimerkiksi sillankorjaus tai teollisuuden kunnostustyö. Molemmissa tärkeää on, että lujuus kehittyy nopeasti ja kohde saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Kuivaruiskutusmenetelmällä tehty betonipinta voidaan jättää ruiskupinnalle tai oikaista ja hiertää käsin tai koneellisesti. Kuivaruiskutusmenetelmällä tehty pinta on varsin kova jo nopeasti ruiskutuksen jälkeen.

Usein kuivaruiskutuksessa käytetään tunnettujen ja luotettujen kuivatuotetehtaiden valmiiksi tekemää kuivaruiskubetonia. Sitä voidaan käyttää yleensä ilman työkohteessa tehtäviä ennakkokokeita, sillä tarvittavat kokeet on tehty jo tehtaalla. Tämä nopeuttaa osaltaan työtä esimerkiksi teollisuuden kohteissa, joissa on tärkeää saada kohde mahdollisimman pian jälleen tuottavaan käyttöön.

Kohteen mukaan kuivaruiskutuksessa voidaan käyttää myös valmisbetonitehtaan maakosteaa ruiskubetonia, varsinkin louhittujen kalliopintojen tai maapenkkojen ruiskutuksessa.

Ruiskubetonointi märkämenetelmällä

Ruiskubetonointi märkämenetelmällä poikkeaa kuivamenetelmästä siten, että siinä valmiiksi sekoitettu betonimassa pumpataan letkua pitkin ruiskusuuttimelle, jonka kautta massa ruiskutetaan kohteeseen paineilman avulla. Pumppausmatka voi olla jopa 60 m.

Perinteisesti märkäruiskumenetelmää on käytetty suurissa kohteissa, kuten tunneli- ja kaivosrakenteissa, ja sitä tehdään tyypillisesti isoilla itsekulkevilla koneilla.

Olemme Betolalla kehittäneet märkäruikutusmenetelmää pienempiin korjauskohteisiin sopivaksi. Käytettävä kalusto on helposti liikuteltavaa ja sopii ahtaisiinkin tiloihin. Materiaalina käytetään yleensä betonikorjauksiin erityisesti suunniteltuja pumpattavia ruiskulaasteja, joiden suurin raekoko on noin 2–6 mm.

Märkämenetelmää käyttämällä voidaan ruiskutuksia tehdä myös melko ahtaissa paikoissa. Ahtaimpia paikkoja, joissa olemme käyttäneet märkäruiskumenetelmää, ovat olleet kooltaan noin 60×100 cm olevat kanaalit, jotka ovat olleet pituudeltaan useita kymmeniä metrejä.

Märkäruiskutuksella voi korjata myös esimerkiksi kaupunkialueen vanhojen rakennusten perustuksia, joita liikenteen aiheuttama tärinä on heikentänyt. Märkäruiskutuksessa ei synny mainittavasti pölyä tai hukkaroisketta, minkä vuoksi menetelmä sopii käytettäväksi hyvin myös sisätiloissa.

Märkäruiskumenetelmää kannattaa käyttää, kun:

Märkäruiskutuksessa syntyvää betonipintaa voidaan käsitellä helpommin kuin kuivaruiskumenetelmällä tehtyä pintaa.

Ammattitaitoa tarvitaan molemmissa

Molemmissa ruiskubetonointitavoissa ruiskuttajan ammattitaidolla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta.

Parhaan ja laadukkaimman lopputuloksen saamiseksi täytyy ruiskuttajan tietää monia asioita: Miten raudoituksen tausta täyttyy parhaiten, millä kulmalla ruiskuttaminen tuottaa vähiten hukkaroisketta, millaisia kerrospaksuuksia voi ruiskuttaa eri rakenteisiin tai miten ruiskutettavasta pinnasta saadaan mahdollisimman tasainen? Näitä ja monia muita asioita oppii lopulta vain tekemällä.

Meillä Betolalla työskentelee kokeneita ruiskubetonoijia ja pidämme ammattitaitomme jatkuvuudesta huolta kouluttamalla uusia työntekijöitä ammattitaidon saloihin, koska tähän työtehtävään ei ole kursseja tai koulutusta yleisesti saatavilla. Koulutamme muutenkin koko henkilöstöämme jatkuvasti ja haluamme kehittää ruiskubetonointia jatkossakin.

Katso kuvia

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram