Laadunvarmistus on meille erittäin tärkeä asia. Haluamme tehdä ruiskubetonoimalla laadukasta ja kestävää lopputulosta. Jos laadunvarmistuksesta ei huolehdita, voi seurauksena olla betonin halkeilua, ruiskubetonin irtoamista pohjastaan tai lujuus kehity odotusten mukaan.

Laadukkaan lopputuloksen tärkeitä osia ovat ruiskubetonoinnin alustan valmisteluun ja jälkihoitoon liittyvät työt, joista olemme kertoneet tarkemmin aiemmassa blogissamme.

Tarkistamme suunnitelman

Ruiskubetonoinnin laadunvarmistus alkaa suunnitelmavaiheessa. Meillä on vuosikymmenten vahva kokemus ruiskubetonoinnista, joten osaamme suositella tai valita ruiskubetonointiin oikeat menetelmät ja työtavat.

Olemme tarvittaessa käyneet tarjouspyyntövaiheessa suunnittelijoiden tai tilaajan kanssa keskusteluja esimerkiksi valittuun menetelmään tai materiaaliin liittyen, jos olemme kokeneet, että suunnitelman mukaan toimien emme pääse laadukkaaseen lopputulokseen. 

Toimimme asiakkaan parhaaksi. Lähtökohtamme on, että asiakas saa aina parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Työmaalla tarkastamme valmistelut

Työmaalla laadunvarmistukseen kuuluu tarkistaa, että alusta on valmisteltu suunnitelmien mukaisesti. Yleensä ruiskubetonointi vaatii sen, että alusta karhennettu, pesty ja kasteltu. Pääsemme työhön käsiksi nopeammin, jos alusta on valmisteltu oikein.

Tarvittaessa teemme toki myös alustan esivalmistelut, mutta niistä tulee sopia etukäteen, jotta työn eteneminen ei hidastu.

Lisäksi tarkistamme telineet, että niiden puolesta hyvä lopputulos on mahdollinen. Telineiden pitää olla tukevat, sopivalla etäisyydellä ja niiden pitää mahdollistaa kohtisuora ruiskuttaminen.

Ruiskutus ja testaaminen

Kuivaruiskutekniikassa ruiskuttaja osallistuu betonimassan valmistamiseen sekoittamalla lopullisen vesimäärän suuttimella juuri ennen kuin se törmää betonin pintaan. Vesimäärän pitää oikea, jotta betonimassa kokonaisvesimäärä on suositusten mukainen.

Näytteillä varmistamme, että valmiin betonimassan vesimäärä on oikea. Testejä tehdään tarpeen mukaan. Ruiskutetusta pinnasta otetaan näyte, joka punnitaan, kuivataan mikroaaltouunissa ja punnitaan uudestaan. Näin saamme laskettua betonimassan vesi/massa-suhteen.

Lisäksi rakenteesta tehdään koekappale, yleensä 60x60x12 senttimetrin kokoinen laatta, joka säilytetään samassa paikassa kuin ruiskubetonoitu kohde. Kun sovittu aika on kulunut, koelaatasta porataan koekappale, jolle tehdään puristuslujuustesti. Näin saadaan varmistettua, että ruiskutetun betonin lujuus täyttää sille annetut vaatimukset.

Rakenteesta voidaan myös porata kappaleita, joista voidaan tarkastaa vetolujuuksia. Nämä kokeet tehdään parin viikon kuluttua ruiskutuksesta. Silloin rakenteen tartuntalujuus on kehittynyt ja jännityslujuus lauennut.

Myös rakenteen pakkasenkestävyys ja vesitiiviys voidaan tarvittaessa mitata.

Kohteen suunnittelija määrittää, mitä jälkikokeita tehdään. Jos suunnitelmissa ei ole ollenkaan kokeita, osaavat monet tilaajamme jo pyytää niitä. Meillä on myös tapana kysyä, mitä kokeita tilaaja haluaa. On pieni vaiva tehdä kokeet, joiden avulla laatu on helppo varmistaa.

Valitse taitavat ammattilaiset

Laadun kannalta tärkeää on myös tekijöiden ammattitaito. Ruiskubetonointiin korjausrakentamisessa ei ole varsinaista koulutusta. Me olemmekin itse kouluttaneet työntekijämme ruiskubetonoinnin saloihin.

Hyvällä ruiskubetonoijalla pitää olla tiettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi hänellä täytyy olla hyvä syvyysnäkö. Pinnasta halutaan mahdollisimman tasainen, jottei pintakäsittely ole liian työlästä.

Lisäksi ruiskuttajalla pitää olla yleistä hahmotuskykyä, jotta hän pystyy kohdistamaan ruiskutuksen oikeaan kohtaan ja tunnistamaan erityiset kohteet.

Myös hyvää kuntoa tarvitaan, jotta ruiskutussuunta pysyy oikeana. Pyrimme ruiskuttamaan aina kohtisuoraan kohteeseen nähden. Jos kulma kääntyy vinoon, tartunta huononee ja hukkaroiskeen määrä nousee eli laatu ei ole paras mahdollinen.

Dokumentointi laadunvarmistuksessa

Dokumentointi on tärkeä osa laadunvarmistusta. Usein sopimukseen on kirjattu, millaista dokumentointia täytyy tehdä. Meidän toimintatapaamme kuuluu tehdä itsenäisesti tarkat dokumentoinnit. Sen ansiosta on helppo palata tarvittaessa myöhemmin työsuoritukseen.

Ruiskubetonoinnin dokumentoinnissa kirjataan ylös ainakin:

Dokumentoinnin tavoitteena on laittaa muistiin kaikki sellaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa valmiin työn laatuun. Jos ongelmia syntyy, voimme selvitellä dokumentoinnin avulla mahdollisia syitä siihen.

Laadunvarmistussuunnitelma

Laadunvarmistussuunnitelma on dokumentti, joka käydään työsuunnitelman ohessa ennen työn aloittamista.

Laadunvarmistussuunnitelmassa käydään läpi:

Suosittelemme erittäin vahvasti asiakkaitamme pitämään huolta ruiskubetonoidun pinnan jälkihoidosta. Sen laiminlyönnillä laadukkaimmallakin tavalla tehty ruiskubetonointi voidaan tuhota.