Ruiskubetonoinnissa betonin ruiskuttaminen on vain yksi osa-alue toivotun lopputuloksen saamisen kannalta. Paraskaan ammattilainen ei pysty tekemään ruiskuttamalla kestävää jälkeä, jos ruiskubetonoinnin etukäteis- ja jälkityöt tehdään huolimattomasti.

Paras ja kestävä lopputulos vaatii aina tarkoituksenmukaisen alustan käsittelyn sekä huolellisen jälkihoitotyön.

Ruiskubetonoinnin alustaksi käy mikä materiaali tahansa. Tärkeintä on huolellinen ja oikein tehty alustan käsittely. Ruiskubetoni tarvitsee alustaan tarttuakseen karkean pinnan. Tämä on tärkeää erityisesti käytettäessä ruiskubetonointia korjausrakentamisessa.

Kaikki aiempi heikko tai irtonainen betoni täytyy saada huolellisesti pois alustasta ennen ruiskubetonointia. Jos alle jää rapautunutta betonia, uusi betoni voi lähteä sen mukana pois ja työ on tehty turhaan. Alustan tulee olla myös puhdas kaikesta pölystä ja muista aineista, jotka voivat estää tartunnan.

Ehjäkin betonipinta täytyy esikäsitellä vesipiikkauksella tai hiekkapuhalluksella, jotta betonissa olevat huokoset avautuvat ja uusi betoni pystyy ”upottamaan kyntensä” vanhaan rakenteeseen. Myös pinnassa mahdollisesti oleva sementtiliima täytyy poistaa, sillä se on liian tiivis pinta, joka estää hyvän tartunnan.

Vesipiikkaus poistaa rapautuneen betonin ja kosteuttaa alustaa

Vesipiikkaus on yleinen ja paras tapa käsitellä alustaa ruiskubetonointia varten. Korkeapaineinen (>700 bar) vesisuihku poistaa pinnasta vaurioituneen betonin jättäen terveen betonin jäljelle.

Samalla se puhdistaa betoniteräkset ja kostuttaa vanhan betonin pinnan, jolloin erillistä betonin pinnan kostuttamista ei välttämättä tarvita. Vesipiikkaus ei vaurioita tervettä ehjää betonia eikä aiheuta pölyhaittoja.

Mikrohuokosten auettua uusi ruiskutettu betoni uppoaa niihin. Kun alla oleva betoni imee vettä uudesta betonista, se imee samalla betonipartikkeleita, mikä muodostaa vahvan siteen betonikerrosten välille.

Jos vanhan betonin pinta on kuiva, se imee kosteutta uudesta betonista liian paljon aiheuttaen ruiskubetonoidun rakenteen liian nopeaa kuivumista ja halkeilua. Tämän vuoksi alustan kostutus ennen ruiskubetonointia on erittäin tärkeää laadukkaan lopputuloksen kannalta.

Mekaaninen piikkaus on mahdollista, jos vesipiikkausta ei voida syystä tai toisesta tehdä. Mekaanisessa piikkauksessa on kuitenkin riskinä, että myös alustan terve betoni vaurioituu. Mekaanisen piikkauksen tärinä ja iskut aiheuttavat herkästi myös terveeseen betoniin halkeamia tai mikrohalkeamia.

Siksi mekaanisen piikkauksen tekijäksi kannattaa valita luotettava ammattilainen. Mekaanisesti piikattu pinta täytyy puhdistaa pölystä ja kostuttaa ennen ruiskubetonoinnin aloittamista.

Jälkihoito on välttämätön lujalle lopputulokselle

Kun betoni on ruiskutettu, seuraa lopputuloksen kannalta erityisen tärkeä vaihe – jälkihoito. Useimmiten ruiskubetonoinnin jälkihoito jää tilaajan tai työmaan vastuulle.

Hyvä työ valuu hukkaan, jos valmis ruiskubetonoitu rakenne jätetään suojaamatta. Olosuhteet ovat pääsääntöisesti sellaiset, että vesi haihtuu liian nopeasti suojaamattomasta betonista. Betoni kutistuu aina kuivuessaan, mutta jos kuivuminen tapahtuu tarpeeksi hitaasti, säästytään suurilta halkeamilta.

Betonin jälkihoito on suunniteltava jo ennen ruiskutuksen aloittamista, ja se on aloitettava heti ruiskutuksen jälkeen ja jopa kesken ruiskutuksen, jos olosuhteet ovat erityisen vaativat.

Jos betoni kuivaa liian nopeasti, sen lujuus kärsii ja betoniin tulee halkeamia. Veden liian nopea haihtuminen voidaan estää jälkikastelulla, peittelemällä tai haihtumista estävällä jälkihoitoaineella.

Parasta on, jos ruiskubetonoitu rakenne pystytään kostuttamaan säännöllisesti vedellä, olosuhteista riippuen vähintään 3–5 vuorokauden ajan niin, että pinta pysyy koko ajan tasaisen kosteana.

Näin betoni ehtii saavuttaa riittävän lujuuden ja se kestää kutistumisesta aiheutuvat jännitykset. Kostea pinta voidaan myös peittää muovilla, jotta haihtuminen olisi hitaampaa.

Veden haihtumista valusta estävät myös niin kutsutut jälkihoitoaineet, joilla saadaan valun pintaan vesitiivis kalvo. Jälkihoitoaineet ovat oikein käytettynä helppo jälkihoitomenetelmä esimerkiksi kohteissa, jotka sijaitsevat hankalasti saavutettavissa paikoissa.

Jälkihoitoaineissa on kuitenkin huomattava se riski, että jälkihoitoaineen kalvon läpi betoniin ei saada enää lisää kosteutta, joten jälkihoitoaineen levitys on tehtävä oikea-aikaisesti mahdollisimman pian betonoinnin jälkeen.

Vastuut jaettava selvästi

Laadukkaan ja kestävän ruiskubetonointi korjauksen osatekijät ovat:

Ruiskubetonointityö on usein isomman korjaustyön aliurakka. Siksi on tärkeää, että yllä mainittujen osatekijöiden vastuut on selvästi jaettu sopimusosapuolien kesken.

Laadukkaan lopputuloksen kannalta jokaisella työvaiheella on suuri merkitys. Sen vuoksi jokaisen on myös sitouduttava hoitamaan oma osuutensa tai pahimmassa tapauksessa korjaustyön onnistuminen voi vaarantua.

Hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla sitoutumisella asioiden hoitamiseen varmistamme korjausten onnistumisen.