Betonin korjaaminen injektoimalla on luotettava tapa betonirakenteen halkeamien korjaamiseen. Injektointia käytetään usein myös toisistaan irralleen jääneiden lattiarakenteiden korjaamisessa, eli esimerkiksi pintavalun ja runkorakenteen tai lattialaatan ja lattiavalun toisiinsa kiinnittämiseen.

Injektoimalla betonirakenteiden halkeamia voidaan kohteesta ja halkeamasta riippuen saavuttaa mm. seuraavia hyötyjä:

Yllä olevien asioiden takia onkin hyvin tärkeää kiinnittää huomiota betonirakenteiden halkeamiin ja korjata ne ajoissa kuntoon. Näin varmistat pidemmän eliniän betonirakenteelle.

Paineinjektointi korjaa halkeamat

Injektointia voidaan tehdä kahdella tavalla: paineinjektointina tai imeytysinjektointina.

Paineinjektointia käytetään esimerkiksi seinässä olevan halkeaman sulkemiseksi.

Injektointiaine voi olla esimerkiksi polyuretaania, epoksia tai akryylia. Suurissa halkeamissa injektointiaineena kannattaa käyttää sementtiä. Injektointiaineen valintaan vaikuttaa korjattava rakenne ja haluttu vaikutus.

Paineinjektointi on luotettava tapa korjata myös vesivuotoja aiheuttavia halkeamia. Olemme tukkineet injektoimalla suuriakin vesivuotoja. Valikoimastamme löytyy myös sellaisia injektointiaineita, joiden käyttö on sallittua juomaveden kanssa.

Imeytysinjektointi korjaa lattiarakenteet

Imeytysinjektointia voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tehdään kopolattioiden injektointia. Kopolattiat syntyvät, kun kaksi rakennetta on irti toisistaan. Tämä on yleinen ongelma, jota esiintyy myös täysin uusissa rakennuksissa virheellisen rakentamisen seurauksena.

Imetysinjektoinnissa päällimmäiseen lattiamateriaaliin porataan reikiä, joihin kaadetaan injektointiainetta. Imeytysinjektoinnissa ei käytetä painetta. Jos kopolattioiden korjauksessa täytyy käyttää paineinjektointia, on paine hyvin pieni. Paineinjektointi voi aiheuttaa rakenteiden irtoamisen isommalta alalta tai rakenteiden rikkoutumisen.

Reikiin kaadetun injektioaineen ansiosta ylempi ja alempi rakenne kiinnittyvät toisiinsa.  

Injektointiin tarvitaan tieto rakenteesta

Injektoinnin onnistumisen kannalta on tärkeää tietää, millainen korjattava rakenne on. Työtämme helpottaa, jos saamme käyttöömme rakennekuvan, josta näkyy rakenteiden vahvuuksia ja tieto käytetyistä materiaaleista.

Käymme tarvittaessa mielellämme paikan päällä tarkastamassa tilanteen. Erityisesti haastavissa kohteissa käynti on tarpeen, sillä esimerkiksi korjattavan rakenteen huolellinen tarkastelu auttaa löytämään ratkaisun ongelmaan.

Aina ei kannata injektoida

Emme suosittele injektointia kaikkiin halkeamakorjauksiin. Esimerkiksi suuriin halkeamiin injektointi ei ole paras korjaustapa. Jos halkeama on päässyt laajenemaan vuosien varrella, voi esimerkiksi valaminen olla järkevämpi tapa korjata se. Näin korjauskustannukset jäävät alemmiksi ja lopputulos on varmempi.

Myös injektointitavan valinnassa kannattaa hyödyntää asiantuntemustamme. Paineinjektointi ei sovi jokaiseen korjauskohteiseen, sillä kaikki rakenteet eivät kestä injektoinnissa syntyvää painetta ja seurauksena voi olla suurempi vaurio.

Siksi meiltä kannattaa kysyä neuvoa sopivasta korjaustavasta. Kokemuksemme perusteella voimme suositella parasta korjaustapaa, valita sopivimmat injektointiaineet ja korjata vauriot luotettavasti.