Ruiskubetonointi tarjoaa nopean avun teollisuuden korjauskohteisiin - Betola Oy
Työmies ruiskubetonoi kaivoa.

Ruiskubetonointi tarjoaa nopean avun teollisuuden korjauskohteisiin

Teollisuudessa käytettävät betonirakenteet ovat usein kovilla, sillä niihin kohdistuu sekä mekaanista että kemiallista rasitusta.

Mekaanista rasitusta syntyy mm. siitä, kun painavat koneet ovat käynnissä tai liikkuvat tiloissa. Koneiden liikkuminen toistuvasti samoja reittejä pitkin tai niiden aiheuttama tärinä synnyttävät rasitusta betonirakenteille. Myös erilaisten materiaalien siirtelyt tai nesteiden virtaukset aiheuttavat mekaanista kulumista betonirakenteille. 

Kemiallinen rasitus syntyy muun muassa erilaisten happamien tai emäksisten nesteiden tai aineiden vuoksi. Prosessissa väistämättä kemikaaleja roiskuu tai vuotaa, ja betoniin imeytyessään ne aiheuttavat betonirakenteiden rapautumista. Moniin kohteisiin kohdistuu voimakasta kemiallista ja mekaanista rasitusta, jolloin rakenteiden korjaustarve on normaalia suurempi.

Korjaukset seisokin aikana

Suurin osa korjauksista täytyy tehdä seisokin aikana, sillä varsinkin prosessiin liittyvät säiliöt ja muut rakenteet ovat tuotannon aikana käytössä.

Tyypillisesti korjataan vain kriittisimmät kohdat, se mikä on pakko. Samaa rakennetta voidaan korjata seuraavassa seisokissa lisää. Kustannustehokkainta olisi toki tehdä kohteet kerralla kuntoon, mutta aikataulut pakottavat usein osittaiseen korjaamiseen.

Korjausvalu vai ruiskubetonointi?

Ruiskubetonoinnilla on useita etuja teollisuuden korjauskohteissa käytettäväksi.

Nopeus on ruiskubetonoinnin merkittävimpiä etuja teollisuuden korjauskohteissa. Usein korjaukset tehdään tehtaan seisokin aikana, ja tekemiset täytyy suunnitella, aikatauluttaa ja valmistella hyvin, jotta aikataulu pitää.

Ruiskubetonoinnista tekee korjausvalua nopeamman se, ettei ruiskubetonoinnissa tarvitse tehdä muotteja. Pyöreiden tai soikeiden säiliöiden kohdalla tämä on erityisen kätevää, sillä pyöreisiin rakenteisiin ei löydy valmiita muotteja.

Myös betoniholvin alapinnan korjaukseen ruiskubetonointi on oikeastaan ainoa järkevä korjaustapa.

Tällöin ruiskubetonoimalla saadaan sekä parempi että nopeampi lopputulos kuin korjausvalulla. Lisäksi ruiskubetonoinnissa jo työtä tehdessä voidaan varmistaa, että korjaus onnistuu toivotulla tavalla. Korjausvalun onnistuminen paljastuu vasta, kun muotti on purettu. Pohjatyöt ovat pitkälti samanlaiset molemmissa tavoissa.

Turvallisuus ja toimintavarmuus tavoitteena

Rakenteiden korjaus on tärkeää monesta syystä. Kunnossa olevat betonirakenteet lisäävät teollisuuslaitoksen turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Esimerkiksi tehdasrakennusten rakenteiden kestävyys on koetuksella niin prosessissa syntyvien höyryjen aiheuttaman kemiallisen rasituksen kuin painavien laitteiden aiheuttaman mekaanisen rasituksen vuoksi.

Korjaus kannattaa tehdä ennen kuin rakenteet pääsevät pettämään aiheuttaen vahinkoja ihmisille ja omaisuudelle tai katkoksia tuotantoon.

Hyvässä kunnossa olevat rakenteet ovat välttämättömiä myös ympäristön kannalta. Useiden betonisten rakenteiden tehtävänä on pitää haitalliset aineet siellä, missä niiden kuuluukin olla. Halkeamat esimerkiksi kanaalirakenteessa voivat johtaa haitallisiin päästöihin maaperään.

Prosessien sujuvuuden kannalta on lisäksi tärkeää, ettei betonirakenne pääse rapautumaan. Jos rapautuneen betonin paloja pääsee kulkeutumaan prosessiin, ne voivat aiheuttaa suuriakin ongelmia.

Korjaussuunnitelma kannattaa tehdä

Mistä tietää, että on aika korjata teollisuuden betonirakenteita? Rakenteita täytyy tarkkailla säännöllisesti. Mitään tiettyjä aikamääreitä ei voida antaa, sillä korjausväli riippuu paljon alkuperäisen rakentamisen laadusta ja rasituksen määrästä.

Myös se vaikuttaa, onko rakenteen mitoitus sopiva. Jos esimerkiksi liuotinsäiliöt ovat kapasiteettiin nähden liian pienet, ne joutuvat kovemmalle rasitukselle ja kuluvat sekä rapautuvat nopeammin.

Prosessiin kuuluvien rakenteiden kuntoa kannattaa tarkastella yleensä seisokin aikana. Viisasta olisi tehdä korjaussuunnitelmat pitkälle aikavälille ja tarkkailla jatkuvasti rakenteiden kuntoa. Näin korjaustarve ei tule yllättäen.

Yhden seisokin aikana voidaan tehdä vain rajallinen määrä korjauksia, ja ne kannattaa tehdä juuri kohteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Näin säästetään sekä aikaa että rahaa.

Meillä Betolalla on vahva kokemus teollisuuden korjauksista. Ota meidät mukaan jo teollisuuden kohteiden korjausten suunnitteluun. Osaamme suositella sopivia korjausmenetelmiä, joiden ansiosta seisokki saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja teollisuuskohteen toimintavarmuus pysyy parhaalla tasolla.

Katso kuvia

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram