Ruiskubetonituotteet

Kohde Paikka Aika Tilaaja / Rakennuttaja
VesiBeto-laiturit ja aallonvaimentimet
Pottu-Matti maakellarit
Ruiskubetonipoterot Puolustusvoimat
Lossin kalturiponttonit Tielaitos