Jälkivalut

Jälkivaluja tehdää yleensä teollisuudessa erikokoisia koneita uusittaessa ja korjattaessa.

Pumppaamalla varmistetaan työn saumaton jatkuvuus sekä käytettävän valuaineen tasalaatuisuus koko työn ajan.

Pumppauskalusto voidaan sijoittaa 20-30 m:n päähän operoitavasta kohteesta jolloin on mahdollista työskennellä pölyttömästi itse kohteessa.